8 ก.ย. 60 ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ณ.ห้องประชุมบุญยเกตุ หอประชุมคุรุสภา

21314744_347768818986329_8678877304994141650_n