สำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคาม ประสานให้เจ้าหน้าที่เข้าฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563

พ่นยาฆ่าโควิด_๒๐๐๓๓๑_0001 พ่นยาฆ่าโควิด_๒๐๐๓๓๑_0009 พ่นยาฆ่าโควิด_๒๐๐๓๓๑_0012 พ่นยาฆ่าโควิด_๒๐๐๓๓๑_0013 พ่นยาฆ่าโควิด_๒๐๐๓๓๑_0018 พ่นยาฆ่าโควิด_๒๐๐๓๓๑_0022 พ่นยาฆ่าโควิด_๒๐๐๓๓๑_0024 พ่นยาฆ่าโควิด_๒๐๐๓๓๑_0026 พ่นยาฆ่าโควิด_๒๐๐๓๓๑_0028 พ่นยาฆ่าโควิด_๒๐๐๓๓๑_0029