สมาชิก ช.พ.ค. 3349 เสียชีวิต นายรักพงษ์ ศรีเทียมเงิน

ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม

ได้มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิกเสียชีวิต

นายรักพงษ์ ศรีเทียมเงิน เลขสมาชิก ช.พ.ค.3349

สำนักงานฯ ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

93330