สมาชิก ช.พ.ค.เสียชีวิต

สมาชิกราย นายพิชิต กัณหาพันธุ์ เลข ชพค 138977 เสียชีวิต

สำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคาม ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ

112209