สมาชิก ช.พ.ค. เสียชีวิต นายโสภา ทองยืน ชพค.679780

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคาม

มอบเงินให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. เสียชีวิต

นายโสภา ทองยืน ชพค.679780

ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

128043