สมาชิกเสียชีวิต นายสำราญ จันทะคาม ช.พ.ค.137097

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคาม

มอบเงินให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. เสียชีวิต

นายโสภา ทองยืน ชพค.679780

ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

128047