สมาชิกเสียชีวิต นายประยูร น้อยอามาตย์ ชพค.508104 / ชพส.242633

ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคาม

มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท นายประยูร น้อยอามาตย์

เลขสมาชิก ชพค.508104 / เลขสมาชิก ชพส.242633

สำนักงานฯ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ่

67263