สมาชิกเสียชีวิต นางสมหมาย หานาม เลขสมาชิก ชพค.177837

ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคาม

มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท สมาชิก ช.พ.ค. นางสมหมาย หานาม เลขสมาชิก ชพค.177837

สำนักงานฯ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะค่ะ

67257