สกสค. จัดสวัสดิการทดรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

Untitled-5

ด้วย สกสค.คณะกรรมการ สกสค.จัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนครู ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

จะสำรองชำระเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ให้สมาชิกตามหลักเกณฑ์

และจะเรียกคืนเมื่อสมาชิกเสียชีวิตโดยการหักเงินสงเคราะห์รายศพต่อไป

สมาชิกเข้าร่วมโครงการนี้ได้นับตั้งแต่บัดดนี้เป็นต้นไปค่ะ

รายละเอียดเอกสารที่แนบอยู่ในแบบฟอร์มที่ให้ดาวโหลดด้านล่างนี้ค่ะ

xmas-11

ดาวโหลดแบบฟอร์มสมาชิก ช.พ.ค. ((คลิ๊ก))

ดาวโหลดแบบฟอร์มสมาชิก ช.พ.ส. ((คลิ๊ก))

xmas-11

เอกสารประกอบ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ((คลิ๊ก))