ร่วมกิจกรรม Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ”

dadday

Bike for Dad  “ปั่นเพื่อพ่อ” 

พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣