ร่วมกิจกรรม Bike for Dad “ปั่นเพื่อแม่”

Untitled-456

Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่”

เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠