มอบเงินให้แก่ทายาทสมาชิก นายสังคม พันแสง

70854

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม

มอบเงินค่าจัดการศพ 200,000 บาท

ให้แก่ทายาท นายสังคม พันแสง เลขสมาชิก ชพส.242639

æææææææææææææææææææææ