ภาพกิจกรรมพิธีมอบพระพฤหัสบดีและรางวัลโครงการคนดีศรีมหาสารคาม

คนดีศรีสารคาม_๒๐๐๑๑๕_0001คนดีศรีสารคาม_๒๐๐๑๑๕_0005 คนดีศรีสารคาม_๒๐๐๑๑๕_0006 โครงการคนดีศรีมหาสาร_๒๐๐๑๑๕_0451

*************

หากใครสนใจต้องการรูปกิจกรรมวันงานสามารถเข้ามาขอรับไฟล์ได้

ณ สำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคาม

หากต้องการภาพมากกว่า 20 ภาพรบกวนเตรียมแผ่น CD มาด้วยค่ะ