พนักงานเจ้าหน้าที่สักการะองค์พระและขอพรจากท่าน ผอ.สกสค.จ.มหาสารคาม

พนักงานเจ้าหน้าที่สักการะองค์พระและขอพรจากท่าน ผอ.สกสค.จ.มหาสารคาม เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะ1652409

1652410

1652414

1652421

1653716

1653717

1653718