ผู้อำนวยการ สกสค.จ.มหาสารคาม มอบเงินค่าจัดการศพ

69761

ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม

มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. 200,000 บาท

แก่ทายาทสมาชิกราย นายสิทธิชัย ไชยมาตย์ เลขสมาชิก 841351

สำนักงานฯ ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ค่ะ