ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติ “สิงหราช” ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

137086 137088 137090