ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคามเข้าร่วมงานเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จ.อำนาจเจริญ

เปิดศูนย์ฯอำนาจ_๑๘๐๙๒๖_0002 เปิดศูนย์ฯอำนาจ_๑๘๐๙๒๖_0006 เปิดศูนย์ฯอำนาจ_๑๘๐๙๒๖_0024 เปิดศูนย์ฯอำนาจ_๑๘๐๙๒๖_0025