ผอ.สกสค.จ.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมผู้เกษียณอายุราชการของ สพป.มค.2ชี้แจงระเบียบแนวปฏิบัติให้ผู้เกษียณได้รับทราบพร้อมเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

21731345_349788082117736_2475863429382015442_n 21761948_349788118784399_3108194372682563379_n