ประชุมคณะกรรมการ สกสค.

c9ea4cb7e129f7d19146a75e5c8d6052a_4620693218544337051_๒๑๐๕๑๓

c9ea4cb7e129f7d19146a75e5c8d6052a_4620693218544337051_๒๑๐๕๑๓_0

c9ea4cb7e129f7d19146a75e5c8d6052a_4620693218544337051_๒๑๐๕๑๓_1

c9ea4cb7e129f7d19146a75e5c8d6052a_4620693218544337051_๒๑๐๕๑๓_2

ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ณ สำนักงาน สกสค.จ.มหาคาม วันที่ 12 พฤษภาคม 2564