ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อการแก้ปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤต

Untitled-1

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

ดาวโหลดเอกสารประกอบ

หมายเหตุ เบื้องต้นให้สมาชิกที่มีรายชื่อลงทะเบียนก่อนค่ะ

จะเป็นลูกหนี้ที่มีภาวะวิกฤตเท่านั้น

สกสค.มีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกที่มีรายชื่อแล้ว

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หมายเลข 043777513 ต่อ 13