ท่าน รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้ความอนุเคราะห์มาเยี่ยม สำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคาม

1589167

1589170

1589171

1589174

1589175