ขอประสัมพันธ์

🌟ขอประชาสัมพันธ์ 🌟เชิญผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีรับรางวัล ณ ห้องประชุม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. โดยได้รับเกียรติจากท่านธนพร สมศรี
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในการมอบรางวัล ขอให้ผู้ที่จะเข้ารับรางวัลแจ้งความประสงค์ภายในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
⭐กรณีผู้ได้รับรางวัลมารับเกียรติบัตรและโล่ไปก่อนหน้านี้ให้นำมาคืน สำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคาม ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เช่นกันค่ะ