การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 15 มิถุนายน 2559

คณะผู้ตรวจเข้าประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคาม

           DSCF4226

59278

59281

59285 66543 59280 59284 DSCF4208 DSCF4219