สำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี จัด “โครงการสานสายใย จากใจ สกสค. เยี่ยมบ้านครูผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ

16012562_13