สกสค. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

TNxfh93hzJ_1607338287

สกสค. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ “หน่วยงานสุจริตจิตอาสา” ในการประชุมฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด” โดยมีผู้บริหารระดับสูง และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. จำนวน 120 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม