ข่าว สกสค ปีที่ 12 ฉบับที่ 197 เรื่อง รุดหน้า “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส.”

12_197 12_1971