รับสมัครผลงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564

183314824_2887057108216576_9130930648499813856_n

C7JLhgWjU0_1620901232

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รับสมัครผลงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3874