รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรตินำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการหอพัก สกสค.

IK1aYxxiSG_1467082979