ผู้บริหาร สกสค. บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาท ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีน

5LGF5ygJeJ_1471422883