ผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ

dJuwNblIKb_1484294170