ประชุม ผอ.สกสค.จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างความเข้าใจ “ประเด็นธนาคารออมสินลดดอกเบี้ย 0.5-1%”

RSGAF3Eux9_1522038056