นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้ารับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

85yYxWaiuZ_1475467151