ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ

การประชุมคณะอนุกรรมการ