ข่าว สกสค.ปีที่ 14 ฉบับที่ 282 เรื่อง พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี ๒๕๖๐

13_282