ข่าว สกสค.ปีที่ 13 ฉบับที่ 256 เรื่อง ตั้ว ศรัณยู บริการจาก สกสค. ง่ายกว่าที่คิด เร็วกว่าที่คาด

13_256