ข่าว ปีที่ 15 ฉบับที่ 334 : สกสค. ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนทพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

14_334