ข่าว ปีที่ 15 ฉบับที่ 331 : สกสค. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

14_331