ข่าวปีที่ 15 ฉบับที่ 335 : สกสค. ให้การต้อนรับคณะจาก สพป.กระบี่ เข้าเยี่ยมเยียนพร้อมฟังบรรยายพิเศษ

15_335