ข่าวประชาสัมพันธ์ ‘การพัฒนาและประเมินพนักงานเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์’

G224 การพัฒนาและประเมินพนงเจ้าหน้าที่