ข่าวประชาสัมพันธ์ ‘การพัฒนาและประเมินพนักงานเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์”

G227การพัฒนาและประเมินพนงเจ้าหน้าที่