ติดต่อเรา

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

346 ม.12  ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 043777513 / โทรสาร 043777578

E-Mail : mahasarakham@otep.mail.go.th

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกแจ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะค่ะ

เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับค่ะ

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥